فروردین ۳۱, ۱۳۹۶

انواع شبکه های کامپیوتری (Computer Network Types)

ه طور عمومی، شبکه ها براساس تقسیم بندی جغرافیایی تاسیس می شوند. یک شبکه می تواند به کوچکی فاصله بین موبایل شما و هدفون بولوتوث و […]
فروردین ۳۱, ۱۳۹۶

معماری شبکه کامپیوتری

تعریف معماری شبکه : معماری شبکه ، ترکیب پروتکل ها ، توپولوژی ها و استاندارد ها برای ایجاد یک شبکه عملیاتی است.  انواع معماری شبکه عبارتند […]